Fizarana fanomezana noely

21/11/2019
panier garni faritra

Toy ny ratsa-mangaika rehetra eto anivon’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana sy ny Asa Vaventy manerana ny faritra 22 eto Madagasikara dia nahazo ny anjara fanomezana ho azy amin’ny fetin’ny Noely ny ao amin’ny fitantanam-paritra Androy.

Ny zoma 27 desambra 2019 no nizarana ireo fanomezana « panier garnie de Noel » ho an’ireo mpiara miasa ao amin’ity fitantanam-paritra ity. Mankasitraka hatrany ny Ministra Ray aman-dReny sy ny Filohan’ny Repoblika nahatsiaro amin’izao fety izao.

Les infos régionales

manambaro_1

Pont de Manambaro RNS13 - Coupure de la circulation

Suite à la rupture de 2 traverses près du culée côt #Taolagnaro, la circulation ...
23/07/2020
RN6_MAHAJAMBA

RN6 PK30+90 Tetezana Mahajamba - Manomboka ny asa fanamboarana

Noho ny rotsak'orana vokatry ny andro ratsy nandalo tamin'ny tapany avaratry ny ...
28/01/2020
panier garni faritra

Fizarana fanomezana noely

Toy ny ratsa-mangaika rehetra eto anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany, n ...
21/11/2019

Fizarana fanomezana noely

21/11/2019
panier garni faritra

Toy ny ratsa-mangaika rehetra eto anivon’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana sy ny Asa Vaventy manerana ny faritra 22 eto Madagasikara dia nahazo ny anjara fanomezana ho azy amin’ny fetin’ny Noely ny ao amin’ny fitantanam-paritra Androy.

Ny zoma 27 desambra 2019 no nizarana ireo fanomezana « panier garnie de Noel » ho an’ireo mpiara miasa ao amin’ity fitantanam-paritra ity. Mankasitraka hatrany ny Ministra Ray aman-dReny sy ny Filohan’ny Repoblika nahatsiaro amin’izao fety izao.