RN6 PK30+90 Tetezana Mahajamba - Manomboka ny asa fanamboarana

28/01/2020
RN6_MAHAJAMBA

Noho ny rotsak’orana vokatry ny andro ratsy nandalo tamin’ny tapany avaratry ny Nosy dia maro ireo fotodrafitrasan-dàlana no nahitana fahasimbana. Làlana mihotsaka, tetezana lasan’ny rano, …

Raha ny amin’ny làlam-pirenena faha 6 mampitohy ny tapany avaratra andrefan’ny Nosy amin’ny tapany avaratra dia tetezana roa no nahitana fahasimbana, ny tetezana eo Mahajamba sy ny tetezana Efasy.

Natomboka ny tolakandron’ny talata 28 janoary 2020 ny asa fanarenana ny tetezana Mahajamba eo amin’ny PK 30+90 amin’ny làlam-pirenena faha 6. Ny orinasa SOGEA no miandraikitra ny asa ary vinaina ho vita mialoha ny sabotsy 01 febroary 2020 ny asa.

Les infos régionales

manambaro_1

Pont de Manambaro RNS13 - Coupure de la circulation

Suite à la rupture de 2 traverses près du culée côt #Taolagnaro, la circulation ...
23/07/2020
RN6_MAHAJAMBA

RN6 PK30+90 Tetezana Mahajamba - Manomboka ny asa fanamboarana

Noho ny rotsak'orana vokatry ny andro ratsy nandalo tamin'ny tapany avaratry ny ...
28/01/2020
panier garni faritra

Fizarana fanomezana noely

Toy ny ratsa-mangaika rehetra eto anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany, n ...
21/11/2019

RN6 PK30+90 Tetezana Mahajamba - Manomboka ny asa fanamboarana

28/01/2020
RN6_MAHAJAMBA

Noho ny rotsak’orana vokatry ny andro ratsy nandalo tamin’ny tapany avaratry ny Nosy dia maro ireo fotodrafitrasan-dàlana no nahitana fahasimbana. Làlana mihotsaka, tetezana lasan’ny rano, …

Raha ny amin’ny làlam-pirenena faha 6 mampitohy ny tapany avaratra andrefan’ny Nosy amin’ny tapany avaratra dia tetezana roa no nahitana fahasimbana, ny tetezana eo Mahajamba sy ny tetezana Efasy.

Natomboka ny tolakandron’ny talata 28 janoary 2020 ny asa fanarenana ny tetezana Mahajamba eo amin’ny PK 30+90 amin’ny làlam-pirenena faha 6. Ny orinasa SOGEA no miandraikitra ny asa ary vinaina ho vita mialoha ny sabotsy 01 febroary 2020 ny asa.